Doświadczony i stabilny partner w zabezpieczeniach imprez masowych oraz transporcie medycznym.

Zgodnie z zapisami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, organizator imprezy sportowej lub artystyczno rozrywkowej ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie medyczne uczestników imprezy masowej.
Obowiązek zorganizowania pomocy medycznej spoczywa na organizatorze każdego wydarzenia sportowego lub artystyczno – rozrywkowego, w trakcie którego jest co najmniej:

  • 300 miejsc dla uczestników i widzów imprezy sportowej wewnątrz budynku,
  • 500 miejsc dla uczestników imprezy artystyczno-rozrywkowej wewnątrz budynku
  • 1000 miejsc w przypadku każdej imprezy masowej odbywającej się na otwartym terenie/stadionie itp.

Zgonie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej każda impreza  w/w powinna mieć zabezpieczenie medyczne zalezne od ilości uczestników.

W przypadku każdej imprezy do 5000 uczestników minimalne zabezpieczenie medyczne stanowi jedna karetka podstawowa (z dwoma ratownikami medycznymi) oraz jeden patrol ratowniczy (dwóch ratowników).
W przypadku imprezy podwyższonego ryzyka zabezpieczenie medyczne imprezy powinno składać się co najmniej z karetki z lekarzem oraz patrolu ratowniczego.

Ze względu na indywidualny charakter każdej imprezy ceny oferowanych przez nas usług są każdorazowo negocjowane, w zależności od składu zespołu, miejsc i czasu trwania zabezpieczenia.